สวพ.มก. จัดรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน KURDI Foresight มองอนาคต สวพ.มก. 2571

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน โดย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ หัวหน้าโครงการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเป็นการมองอนาคตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ