ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

Link : รายละเอียด