ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555
ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น
ผลงานเรื่อง
 “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง”
โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
Professor Dr.Joseph Khedari
นางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์
(สาขาปรัชญา)

NRCTInnovationAward55-Sopa1

NRCTInnovationAward55-Sopa3

NRCTInnovationAward55-Sopa2