สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน / โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2612 1555 ต่อ 395 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

เอกสารเพิ่มเติม ;