รักษาสิวอักเสบด้วยสมุนไพรรวม

นักวิจัย ม.เกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสิวอักเสบรุนแรงเรื้อรัง ด้วยการใช้ส่วนผสมของสมุนไพรรวม ที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุสิว และกำจัดอนุมูลอิสระเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิวเป็นปัญหาของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมักพบการเป็นสิวอักเสบรุนแรงและเรื้อรัง  สิวเกิดจากการที่ต่อมรากขน ถูกอุดตันจากสารไขมันที่ผิวสร้างขึ้น หรือจากเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกออกมา ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต และสลายไขมันให้กลายเป็นกรดไขมันอิสระ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณของอาการอักเสบ การรักษาสิวทำได้โดยการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย แต่การป้องกันการเกิดสิวใหม่ทำได้ยาก และมักต้องอาศัยการรับประทานยาปฏิชีวนะและสารกลุ่มเรตินอยด์ร่วมด้วย ซึ่งยาเหล่านี้สงผลกระทบต่อการทำงานของตับ รวมทั้งอาจเกิดการดื้อยาได้ ดังนั้นการรักษาสิวแบบใช้ยาทาเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า  แต่อย่างไรก็ดีหากใช้ยาปฏิชีวนะเป็นยาทาเฉพาะที่ ก็อาจไม่ได้ผล เนื่องจากยาปฏิชีวนะโดยทั่วไปมักมีโมเลกุลขนาดใหญ่  ไม่สามารถซึมลงไปถึงตำแหน่งที่แบคทีเรียอยู่ได้  จึงอาจต้องใช้ร่วมกับสารกลุ่ม BHA เพื่อทำการผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกออกก่อน ซึ่งการใช้สารกลุ่ม BHA ก็อาจมีผลทำให้ผิวบางลง ส่งผลเสียในระยะยาวได้

ผศ.ดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ และ ดร.วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันสมุนไพรธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสูง และพบว่าน้ำมันสมุนไพรหลายชนิดมีความสามารถต้านทานแบคทีเรียได้ดีกว่า tea tree oil ที่นิยมใช้กันอยู่ในผลิตภัณฑ์รักษาสิวในท้องตลาด โดยน้ำมันสมุนไพรเหล่านี้มีสารออกฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถซึมผ่านชั้นผิวได้ดี และเมื่อใช้น้ำมันสมุนไพรหลายชนิดร่วมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทำการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครที่มีอาการเป็นสิวอักเสบรุนแรง พบว่าสามารถลดการอักเสบของสิวลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะร่วมด้วย  และเมื่อทำการทดสอบการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ พบว่า สามารถป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยนี้ เป็นการนำน้ำมันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสูง มาใช้ร่วมกันในรูปของ “Antibacterial Herbal Cocktail”  ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 4 ชนิด คือ Melaleuca alternifolia, Eugenia caryophyllus, Cymbopogon martini และ Hyssopous officinalis  และนำสารออกฤทธิ์โมเลกุลขนาดเล็กในกลุ่มเทอร์ปีน หลายชนิด มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว ได้แก่ โฟมล้างหน้า เจลแต้มสิว และเจลล้างหน้า โดยผลการทดสอบในอาสาสมัคร พบว่าสามารถใช้รักษาอาการสิวอักเสบรุนแรงได้ผลดี เมื่อใช้ร่วมกับโฟมล้างหน้ากับเจลล้างหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นสูง และมีค่าpH ที่เหมาะสม สามารถทำให้ผิวหน้าดีขึ้นได้ในระดับที่น่าพอใจ

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์

และ ดร.วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์

ภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th