รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

Sopa_vi

ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น
ผลงานเรื่อง
“ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง”
โดย
ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

Professor Dr.Joseph Khedari
นางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ 
(สาขาปรัชญา)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Link : รูปภาพ