มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.geophysics2018songkhla.sci.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.074-28-8722-3, 8765