เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด

เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความต้านทานโรคพืช และลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพียงแค่ฉีกซอง ใส่น้ำ ใช้ได้เลย ติดต่อได้ที่ ภาควิชาโรคพืช โทร. 081-0146410