สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era) ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 ที่ http://www.scisoc.or.th/stt/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2527987, 02-2185245