วช. เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) โดยทาง วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอทุนดังกล่าวฯ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2561-2445 ต่อ 210