บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEEE2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.see2018conference.com/ สอบถามโทร. 02 470 8309-10 ต่อ 4130