ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. และทีมวิจัยได้รับรางวัล Silver Medal Award จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ
“46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

รางวัล : Silver Medal Award
ชื่อผลงาน : “โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน Indirect Light Sky Dome with Natural Ventilation ”
สาขา : Building/Architecture/Civil Engineering/Construction/Materails/Woodwork
ทีมนักวิจัย : อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ (หัวหน้าทีมวิจัย)
นางสาว ณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
หน่วยงาน : ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“46th International Exhibition of Inventions Geneva” เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 46 ติดต่อกัน มีผลงานเข้าร่วมแสดงมากกว่า 1,000 ผลงาน ใน 22 สาขา จาก 40 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดโดย The Swiss Federal Government, The State and City of Gen of Geneva, และ The World Intellectual Property Organization (WIPO)

โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีภายในอาคาร ใช้สำหรับติดตั้งบนหลังคาอาคารเพื่อรับแสงธรรมชาติแบบทางอ้อมและมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ด้วยรูปทรงที่เกิดจากการคำนวณทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ จึงสามารถป้องกันแสงแดดได้ตลอดปี (100%) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อการปรับมุม และมีมุมมองที่ผู้ใช้อาคารจะสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ ช่วยแก้ปัญหาด้านแสงจ้าบาดตา ความร้อน และรังสียูวีที่มากับแสงแดด ช่วยเพิ่มแสงสว่างภายในอาคารที่นุ่มนวลตา ส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

 

หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัท มหัศจรรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

โทร : 02 942 8960-62 (ต่อ 308)

Email : sopa.v@ku.th