มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ (ขยายเวลาส่ง abstract)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการขยายเวลาส่ง abstract ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-5394-3614