แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก

การเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ทำให้หัวใจขาดเลือด เมื่อหัวใจไม่ได้รับโลหิตที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอ จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวด หรือรู้สึกไม่สบาย แสดงออกที่บริเวณหน้าอก ไหล่ หลังส่วนบน แขน แน่นหน้าอก แน่นท้อง จุกเสียด เป็นตะคริว ชา หายใจลำบาก วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้

การพักผ่อนและการรักษาด้วยยาเป็นการช่วยลดอาการหัวใจขาดเลือด แต่การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยป้องกันอาการหัวใจขาดเลือดได้ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอก

สารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอก มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และจากการแยกกลุ่มสารออกฤทธิ์โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี พบสารสำคัญที่มีคุณสมบัติในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และป้องกันการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด ในกรณีการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เช่นลดความดันโลหิต ลดปริมาณน้ำตาล ลดปริมาณไขมัน ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดขนาดเนื้อตายที่กล้ามเนื้อหัวใจกรณีการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างถาวร สารสกัดหยาบจากข้าวกล้องงอก มีคุณสมบัติใช้เป็นอาหารเสริม เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้

ผศ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ข้าวกล้องงอก หรือข้าวงอก โดยผ่านการเพิ่มปริมาณสารอาหารและสารสกัดหยาบ นำมาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ จนได้เป็นแคปซูลสารสกัดข้าวกล้องงอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ชะลอ และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอก(Germinated Brown Rice Extract) มีคุณสมบัติ ลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด ลดความดันโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีสารออกฤทธิ์ในการช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

 

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ผศ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th