จากซังข้าวโพดสีม่วง สู่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

เพิ่มมูลค่าซังข้าวโพดสีม่วง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร นำมาสกัดสารสำคัญ ใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงพันธุ์ KPSC 903  ซึ่งพบว่าเป็นพันธุ์ข้าวโพดที่มีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในปริมาณที่สูงมาก

แอนโทไซยานิน เป็นรงควัตถุธรรมชาติที่ให้สีชมพู แดง ม่วง และน้ำเงิน สามารถละลายน้ำได้ดี สารแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยในการป้องกันโรคมะเร็ง โรคภาวะข้ออักเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยในการมองเห็น  ลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน ช่วยยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยพุพอง ต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ และต้านการเกิดเนื้องอก

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัย พบว่าสารสกัดจากซังข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ KPSC 903  มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูง 74.18 มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด และมีฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี และเมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง พบว่า ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ ดังนั้นซังข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 903 จึงเป็นแหล่งของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สำคัญยิ่ง

เนื่องจากซังข้าวโพดสีม่วง KPSC 903  มีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ จึงได้ทำการวิจัยต่อยอดในการพัฒนาเป็นผงสารสกัดแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพด และนำมาพัฒนาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพผิวในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีต่อผิว มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ซังข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 903 ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ให้กลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าสารสำคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพจากต่างประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย

1.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมพันธุ์ KPSC 903 มีลักษณะเป็นผงสารสกัด มีสีม่วงเข้ม มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูง มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง และนำมาใช้เป็นสารสำคัญในการผลิตเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวหน้าเพื่อสุขภาพผิวที่ดี และมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอางชนิดอื่นๆได้

2.ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของผงสารสกัดแอนโทไซยานินสูง จากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมพันธุ์ KPSC 903 เป็นครีมบำรุงผิวหน้า ช่วยลดริ้วรอยก่อนวัย ช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น อ่อนโยนต่อผิวหน้า อีกทั้งยังให้สารฟลาโวนอยด์ สารแอนโทไซยานิน และกรดฟนอลิก ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ลดความหมองคล้ำของผิวหน้า  สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวและเหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย

นับเป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของผงสารสกัดแอนโทไซยานินสูง จากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมพันธุ์ KPSC 903 เนื่องจากยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง มาใช้ประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระและบำรุงผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนามาหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีแอนโทไซยานินสูงที่สุด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผ่านการทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์แล้ว

ผลจากงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับซังข้าวโพดให้มีมูลค่าสูงกว่าเดิม 100-1000 เท่า จากราคาของซังข้าวโพดเดิมที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งหรือเพียงใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยหมักและเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th