อุปกรณ์ยึดหัวกระโหลกสัตว์สำหรับการผ่าตัด “KU head stand”

การผ่าตัดศัลยกรรมในสัตว์ เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งของการรักษาทางสัตวแพทย์  สัตว์ป่วยจำนวนมาก ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผ่าตัดสมองในสัตว์ จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยึดจับกะโหลกให้มั่นคงอยู่กับที่ตลอดเวลาในการผ่าตัด และจำเป็นต้องยกหัวสัตว์ให้สูงกว่าร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไปคั่งอยู่ที่หัวสัตว์ และต้องไม่มีส่วนใดๆมากดในบริเวณส่วนคอ เพื่อป้องกันสมองขาดเลือดไปเลี้ยงในขณะผ่าตัด

ในอดีต การผ่าตัดจะไม่มีอุปกรณ์จับยึดกะโหลกสัตว์ จึงทำให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก ระหว่างการผ่าตัด จะต้องคอยจับหัวสัตว์ให้อยู่ในแนวที่ต้องการตลอดเวลาของการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่ควร ส่งผลให้สัตว์มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น อีกทั้งการเคลื่อนที่ของหัวสัตว์ขณะผ่าตัดสมองนั้น อาจมีโอกาสทำให้สมองส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ผ่าตัดได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย

จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์  จากโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดหัวกระโหลกสัตว์สำหรับการผ่าตัดสมองขึ้น เพื่อให้การผ่าตัดสมองสัตว์เป็นไปด้วยความปลอดภัยและช่วยให้ความสะดวกต่อการผ่าตัดมากยิ่งขึ้นด้วย

อุปกรณ์ยึดหัวกระโหลกสัตว์สำหรับการผ่าตัดสมองที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ทำจากสแตนเลสทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดสนิมซึ่งจะส่งผลกระบต่อการติดเชื้อหลังการผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วย

ลักษณะของอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น ประกอบด้วย

  • ฐานที่มีน้ำหนักถ่วงอยู่ที่โคนเสาตั้งหลักเพื่อป้องกันการล้ม
  • เสาตั้งหลักที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้
  • แกนรูปตัวยู ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ยึดกับหัวสัตวื สามารถปรับเอียงองศาของหัวสัตว์ เพื่อให้สะดวกต่อตำแหน่งที่จะผ่าตัด
  • มีแกนสแตนเลสตามขวาง 2 แกน ใช้ยึดกรามบนของสัตว์ เพื่อให้หัวสัตว์อยู่นิ่งกับที่ โดยสามารถปรับตามขนาดของหัวสัตว์ได้

อุปกรณ์ยึดหัวกระโหลกสัตว์สำหรับการผ่าตัดสมอง “KU head stand รุ่นที่ 1” นี้ ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ผลลัพธ์ของสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการผ่าตัดสมอง  ช่วยรักษาชีวิตสัตว์เลี้ยงที่เรารักได้เพิ่มขึ้น

 

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

 

น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์

 ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์

โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th