คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://npht.phtnet.org/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.034-281084 ต่อ 133-134