ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

“มีระเบียบมีวินัย อย่าค้างงานตั้งเป้าว่าเสร็จ…ต้องเสร็จ” เคล็ดลับการทำงานวิจัยจาก ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา