มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “National and International Conference on Education and Technology” (ICET II 2018: Critical Innovation) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://icet.reru.ac.th/TH/ สอบถามโทร.09 8639 7811 และ 08 3273 8591