การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประจำปี ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Meeting: Research University Network)

การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประจำปี ครั้งที่ 4 (The 4th Annual Meeting: Research University Network) ภายใต้หัวข้อ “RUN for Thailand to Develop Sustainable Innovation” ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบประเมินการจัดการสัมมนา 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย_ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

Data-Visualization-and-analytics-Thailand-Research-Policies-and-Results

 

ภาพงานการประชุมสัมมนาฯ

ภาพวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ภาพวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. กำหนดการ 21-23 พ.ค. 61
  2. โครงการฯ
  3. ประวัติวิทยากร: ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
  4. แบ่งห้องตาม cluster

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) click