นู มันเช่ส์ : ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ

ขนมขบเคี้ยว เป็นอาหารว่างหรือเป็นของทานเล่นยามว่าง นิยมเรียกขนมถุง ส่วนผสมของขนมถุงส่วนใหญ่มักเต็มไปด้วยผงชูรส เกลือ น้ำตาลและแป้ง ที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพ

  

ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล เพ็งพินิจ และนางสาวอมรรัตน์ ดวงจำปา จึงได้ทำการพัฒนา “นู มันเช่ส์” ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่เลือกใช้ถั่วเขียวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต พร้อมเพิ่มประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สแนคเพื่อสุขภาพที่มีโปรตีนสูง

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากถั่วเขียวผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบกรอบ รสโนริสาหร่าย  เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย อุดมด้วยโปรตีนจากถั่วเขียวและสาหร่ายเกลียวทอง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างจากขนมขบเคี้ยวในท้องตลาดทั่วไปที่มักมีส่วนผสมของแป้งเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่นี้มีถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือกเป็นส่วนประกอบหลัก และเสริมด้วยสาหร่ายเกลียวทอง เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้โดดเด่น เนื่องด้วยสาหร่ายเกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกต่อกันไม่มีกิ่งก้าน และบิดตัวเป็นเกลียว เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน และกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายทุกชนิด เป็นวัตถุดิบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ สีเขียวเข้มของสาหร่ายเกลียวทอง ยังมีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์ ทำให้มีสีเขียวอ่อนตามธรรมชาติ เป็นลักษณะปรากฏสำคัญของผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับและดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้นด้วย


 

กระบวนการผลิต นู มันเช่ส์  ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเอกซ์ทรูชั่น โดยนำส่วนผสมต่างๆ เข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์และนำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนหรือนำมาเคลือบเพิ่มเติมเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรสต่างๆ เป็นการใช้วิธีการอบแทนการทอด ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวชนิดใหม่  มีสี เนื้อสัมผัส และรสชาติกรอบมัน ที่ทานเพลิน เคี้ยวมัน และถูกใจผู้บริโภค ตามชื่อผลิตภัณฑ์ “นู มันเช่ส์ (Nu Munchees)” ซึ่งสื่อความหมายถึง สแนคที่มีประโยชน์ (Nu มาจาก Nutrition และ Munchees มาจาก Munchy ซึ่งหมายถึง ของทานเล่น) ด้วยกระบวนการผลิตนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดรับตามกระแสการใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th