มก. ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง Agriculture and Food , Ageing Society , Creative Economy ,  Bioenergy , Smart City , KU Innovation 4.0 เป็นต้น

ชมผลงานนวัตกรรมเมืองแห่งอนาคต เกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเพ่อสุขภาพผู้สูงวัย ก๊าซชีวภาพอัดสำหรับยานยนต์ สินค้า Thai Life Style ฟังเสวนา ร่วมเจรจาธุรกิจ และติดตามโชว์สุดพิเศษในมิติใหม่ของธุรกิจสร้างสรรค์ จัดโดยความร่วมมือระหว่าง “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” “สานพลังประชารัฐ” วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน