เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ/พัทธินันท์ วาริชนันท์

เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ

 ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากตลาดอาหารเสริมสุขภาพที่มีการขยายตัวกันอย่างรวดเร็ว

โครงการวิจัยนี้เป็นการหาศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิคแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ามีเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้าน 2 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ Lactobacillus plantarum SFCB2-7 และ Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 ที่มีศักยภาพการเป็นโปรไบโอติก

เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช โดยการนำเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมลงไป เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งจะช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติและกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่สามารถดื่มนมได้เนื่องจากว่าไม่มีเอนไซน์ย่อย lactose ในนม

เรียบเรียง : วิทวัส ยุทธโกศา

ข้อมูล : นางพัทธินันท์ วาริชนันท์

ฝ่ายชีววิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์