สวก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 4”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 สามารถดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/personnel.php?id=34 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 7435 ต่อ 3611 , 3614