วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.northern.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 055-517488 ต่อ 808