มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics on Applied Geophysics (Geophysics 2018)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.geophysics2018songkhla.sci.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074-28-8722-3, 8765