มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยาน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc14/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043-754416