มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม The 2nd International Conference on Health Science วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม Deadline submission: 30 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.med.msu.ac.th/intconference/index.php สอบถามโทร.043-712-992