ชุดปลูกผักแนวตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์

ปลูกผักได้ในพื้นที่จำกัด ไม่เสียค่าไฟ มั่นใจว่าได้รับประทานผักสด สะอาด ปลอดภัย

 

หากเราอยากได้ผักที่สด สะอาด และมั่นใจว่าเป็นผักที่ปราศจากสารพิษตกค้าง ลองมาปลูกผักไว้บริโภคเองกัน นอกจากได้ผักที่มั่นใจในความปลอดภัย ยังได้ความสุข ความเพลิดเพลินจากกิจกรรมการทำเกษตรเล็กๆในบ้านอีกด้วย

จากแนวคิดเบื้องต้นของนายศรันย์ หงษาครประเสริฐ  นักวิชาการเกษตร  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเพาะปลูกพืชผักในบริเวณบ้านหรือพื้นที่อยู่อาศัยของคนเมือง ซึ่งมีพื้นที่จำกัด หรือแม้แต่บนดาดฟ้าคอนโดมิเนียม หรือตึกสูงในเมือง ก็สามารถปลูกพืชผักไว้รับประทานเองได้ จึงได้ผลงานวิจัยเป็น ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก เพื่อตอบโจทย์การทำเกษตรคนเมือง ใช้พื้นที่น้อย ดูแลง่าย ที่สำคัญยังได้ผักปลอดสารพิษที่สะอาดและปลอดภัย

หลักการทำงานของชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ไฟ้ฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะทำให้ปั๊มน้ำกระแสตรงทำหน้าที่ดึงสารละลายขึ้นรางปลูก เพื่อให้สารละลายหมุนเวียนในรางปลูกตลอดระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์ โดยระดับสารละลายในรางปลูกจะถูกควบคุมด้วยสะดือน้ำที่อยู่บริเวณด้านปลายราง ดังนั้นผักที่ได้จากชุดปลูกพืชแนวตั้งนี้ จึงมั่นใจว่าเป็นผักที่สะอาดปลอดสารพิษตกค้างที่เราสามารถผลิตได้ด้วยตัวเราเอง โดยใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยมาก  สามารถปลูกได้ในบ้านอยู่อาศัยที่มีบริเวณไม่กว้างมาก หรือที่ว่างบนดาดฟ้า หรือตึกสูง แม้แต่ระเบียงห้องพัก เพียงแต่ต้องเลือกปลูกชนิดผักให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาวิธีปลุก และชนิดธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชผักชนิดนั้นๆ

ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ใช้พื้นที่น้อย สามารถปลูกได้ในทุกที่ที่มีแสงแดดเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้งานง่ายและสะดวกเพียงต่อสายไฟผ่านระบบควบคุมพลังงาน ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ เลี้ยงผักที่อยู่ในรางให้เติบโตจนสามารถ เก็บผักสด สะอาด ปลอดภัยให้เราได้รับประทานโดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเลย

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียบเรียง/ผลิตสื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th