วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้

  1. กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ
  2. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2561-2445 ต่อ 517 และ 530