กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อหลัก Champion Products ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” Samunprai Thai for Sustainable Economy ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/ApMcQC  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2591 7007 ต่อ 2305 (คุณณัฐพล พุ่มม่วง : ผู้ประสานงาน)