วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5

วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://reg.nmc.ac.th/conference2018/Thai/ สอบถามโทร.0 4446 6111