เปิดรับข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ เรื่อง ข้าว และ สมุนไพร

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ (conceptual proposal) สำหรับกลุ่มวิจัยเรื่อง ข้าว และ สมุนไพร เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. โดยเป็นโครงการที่ได้ผลงานในปีแรก  และ มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจน ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยอย่างย่อ (1-2 แผ่น) เรื่องสมุนไพรส่งไปยัง umarin@arda.or.th, umarin_chom@hotmail.com และ เรื่องข้าว ส่งไปยัง atinit.tomnantong2@gmail.com และขอความกรุณา cc. ถึง rdisdch@ku.ac.th เพื่อประสานงานต่อไป ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายใน 1457 ต่อ 22