ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ได้รับรางวัล KU Research Star

??High impact research to high impact factor journal?? ✅“เทคนิคง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องเจ๋งจริง” ? อยากตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ!! จะต้องทำอย่างไร????? อ.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ผู้คว้ารางวัล KU Research Star จาก #สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาคำตอบได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา