สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปีึ 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” (Targeted R&D: Tracking Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2018/ สอบถามโทร.0 2564 7000 ต่อ 1162