“CHEW D” แผ่นวุ้นลดคลอเรสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพพร้อมบริโภค เพื่อการดูแลสุขภาพจากสารสกัดธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือดและต้านอนุมูลอิสระ

ภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลในหลอดเลือดสูง  เป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี และความเครียดสะสมจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งภาวะมลพิษที่เผชิญอยู่รอบตัว  ส่งผลให้ร่างกายมีการสร้างอนุมูลอิสระสะสมขึ้นภายใน  ซึ่งภาวะต่างๆที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะเสี่ยงต่อมหันตภัยจากโรคหัวใจ โรคเส้นเลือดอุดตัน  โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง รวมทั้งอันตรายจากภาวะหลอดเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมองตีบ  เพื่อการลดภาวะเสี่ยงเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ไม่เพิ่มคลอเรสเตอรอล

นางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัย จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงลดคลอเรสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดธรรมชาติ  “Super Healthy Powder” เป็นนวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพที่เกิดจากสารสกัด Lovastatin ความเข้มข้นสูงที่มีคุณสมบัติลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือดจากข้าวแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อรา M. purpureus M16 และสารสกัดจากซังข้าวโพดม่วงที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูง ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสุดและใช้ในปริมาณที่ต่ำที่สุดเพื่อความคุ้มค่าด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ผงลดคลอเรสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดธรรมชาติ  “Super Healthy Powder” นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นจูเนียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

มาปีนี้ นักวิจัยได้ทำการพัฒนาต่อยอดจากผงสารสกัด“Super Healthy Powder”  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่พร้อมบริโภค ในรูป “CHEW D” แผ่นวุ้นลดคลอเรสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาสุขภาพไขมันในเส้นเลือดสูง

“CHEW D” ผลิตภัณฑ์แผ่นวุ้นลดคลอเรสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำผงสารสกัด“Super Healthy Powder” มาพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบพร้อมบริโภค  แต่ยังอุดมไปด้วยคุณสมบัติการลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือดและต้านอนุมูลอิสระได้ในเวลาเดียวกัน  เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และจากพืช  จึงเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณที่แนะนำในการบริโภค คือ 1-2 แผ่นต่อวัน  เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของสารสกัด Lovastatin จากข้าวแดงและสารแอนโธไซยานินสูง จึงใช้ปริมาณการบริโภคน้อย และยังสะดวกในการพกพาไปบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบและเคร่งเครียดในปัจจุบัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์“CHEW D” แผ่นวุ้นลดคลอเรสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค คือ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด มีความใหม่ที่ต่างจากผลิตภัณฑ์ลดคลอเรสเตอรอลในปัจจุบัน ที่จะอยู่ในรูปอาหารเสริมที่เป็นเม็ดแคปซูล ซึ่งอาจไม่สะดวกในการบริโภคในภาวะเร่งรีบหรือในขณะที่อยู่นอกบ้าน  ซึ่งจากการสำรวจผู้บริโภคบางกลุ่มที่เป็นวัยทำงาน พบว่าอาหารเสริมที่มีลักษณะคล้ายการทานยาเป็นรูปแบบการบริโภคที่ไม่สะดวกและน่าเบื่อ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ให้มีลักษณะคล้ายการทานขนมมากกว่า นอกจากนั้น วัตถุดิบที่นำมาใช้ ได้ผ่านการทดสอบว่าไม่มีการตกค้าง ปนเปื้อนของสารเคมี และยาฆ่าแมลง จึงมีความปลอดภัยในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนามาหลายขั้นตอน ผ่านการทดสอบสารสำคัญต่างๆ ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

นางสาวประภัสสร รักถาวร

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน :  นางสาวประภัสสร รักถาวร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียบเรียง/สื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 02 561 1474
e-mail : rdiwan@ku.ac.th