กรมป่าไม้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ

กรมป่าไม้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบอลรูมซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ นางสาวพวงผกา ขาวกระโทก โทร.0 2503 3333 ต่อ 233 และ 09 5495 5528 E-mail: puangpaka@tei.or.th