มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3” หัวข้อ “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก (Disruptive innovation)” วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://rtunc2018.rtu.ac.th/ สอบถามโทร.0-4531-9900 ตือ 113