สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/download/932/ สอบถามโทร.0 2216 3955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์)