สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.trf.or.th/ 

ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก https://www.trf.or.th (หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.”) และนำส่งมาทาง Email: trfpg1@trf.or.th หรือ rapeeporn@trf.or.th

ส่งก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งมาทางอีเมลเท่านั้น  หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมลของท่าน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่: รพีพร โทร 0-2278-8217 / rapeeporn@trf.or.th