สวพ.มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการรับชำระค่าธรรมเนียม ในการตีพิมพ์บทความและการประชุมสัมมนา (KURDI-Pay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง