สวพ.มก.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33 ทั้งนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดงานบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Learning” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน