มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Prince Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Prince Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ที่ website: http://www.psc2.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามโทร. 053 873 450-1 ต่อ 3465