นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภัยแก๊สพิษ/ชัชวาล วงศ์ชูสุข

เรื่อง นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภัยแก๊สพิษ

จากที่พบข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อสตาร์ทรถทิ้งไว้ แล้วนอนอยู่ในรถ บ่อยครั้งที่เผลอหลับไป อาจทำให้เสียชีวิต จากการวิเคราะห์ เกิดจากแก๊สพิษ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่รั่วไหลไปยังห้องโดยสาร แก๊สพิษชนิดนี้ไม่มีสี กลิ่น ทำให้ยากที่จะรับรู้ หรือบางเหตุการณ์ที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือสถานที่หมักแก๊สต่างๆ สามารถพบแก๊สพิษได้ เมื่อได้รับในปริมาณที่มากอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้ เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มีแก๊สพิษปะปนอยู่ อาจารย์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถพกพาได้ ราคาถูก มีความแม่นยำในการตรวจจับ

นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภัยแก๊สพิษ หลักการในการทำงาน คล้ายนาฬิกาทั่วไปสามารถบอกเวลาได้ปกติ แต่หากสภาพที่เราอยู่มีแก๊สพิษเข้ามาใกล้ตัวเราในระดับที่อัตราย นาฬิกาก็จะแจ้งเตือนและสามารถแสดงผลบ่งบอกว่าเกิดอันตรายแล้ว ทำให้ผู้ใช้สามารถหลบหนีออกมาจากสถานที่นั้นๆได้

ข้อมูล

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

fscicww@ku.ac.th tel.025625555 ต่อ 3008

เรียบเรียงโดย

วิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สวพ.มก.

โทรศัพท์ 0-2561-1474