จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “3rd InnoMat”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “3rd InnoMat” ในหัวข้อ “Smart material” ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.45-11.40 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามโทร. 0-2218-4141-2