สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS)

ฝ่ายวิชาการ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 และหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 ทางอีเมล์ saengpetch@trf.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ : เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.
โทร. 0-2278-8254