นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก ในปลาฉลามกบ ที่จังหวัดชลบุรี

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ