KURDI NEWS – งานเลี้ยง “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561” กิจกรรมในงาน ตอนเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตร จากนั้นร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยงในธีมงานวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ