สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 089-0367221