สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (รอบพิเศษ) เพื่อรองรับ EEC

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ Royal Academy if Engineering (RAEng) เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (รอบพิเศษ) เพื่อรองรับ EEC

เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ตาม link ด้านล่างนี้

https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-thailand